דרונט בניית אתרים
מיסודה של עמותת "נחשון" ע.ר. 580299089
ובתמיכתה של המגבית היהודית המאוחדת, הפדרציה ניו יורק