מתנסים

  נובמבר 2017  
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
293031 1
 
מחוללי מהלך מחוזי
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
יום עיון לכל מנהלי המחלקות ותכניות באגף תכנים ותכניות-ספית
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
יום שמיועד למנהלים באגף
 
צוות הכנה עובדי החברה מחוז דרום
מיקום: מחוז דרום
מועד התחלה: 10:00
מועד סיום: 15:00
צוות הכנה עובדי החברה
7
 
הנהלה רחבה - וועדת כח אדם
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
8
 
ימי מחוז / קמ"ש
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
 
כנס מחוזי מחוז צפון
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
 
אירוע מחוזי - יום קמ"ש
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
יום קמ"ש
 
יום קמ"ש
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
 
קמש מחוז דרום
מיקום: מחוז
מועד התחלה: 09:00
מועד סיום: 00:00
קמש דרום
9
 
10
 
11
 
12
 
דירקטוריון
מועד התחלה: 14:00
מועד סיום: 19:00
13
 
14
 
ת.ע ותקציב לשנת 2018 - מצרפית
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
15
 
ת.ע ותקציב לשנת 2018 - מצרפית
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
16
 
מנהלים חדשים עם זאב
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
17
 
18
 
19
 
20
 
צוות הכנה כנס עובדי החברה מחוז דרום
מיקום: מחוז דרום
מועד התחלה: 10:00
מועד סיום: 15:00
צוות הכנה כנס עובדי החברה מחוז דרום
21
 
22
 
כנס מחוזי יר
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
 
פורום יורים מחוזי
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
 
ימי מחוז / קמ"ש
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
 
כנס מחוז צפון
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
23
 
קורס מא"זים מחוז צפון
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
24
 
25
 
26
 
דיון רבעוני קמש
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
27
 
הנהלה מורחבת מחוז צפון
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
28
 
הנהלה מצומצמת - הנהלה רחבה
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
29
 
מחוללי מהלך מחוזי
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
 
כנס מנהלים מחוזי
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
 
כנס מנהלים
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
כנס מנהלים
30
 
12
דרונט בניית אתרים