מתנסים

  יולי 2018  
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
1
 
יום היערכות
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
2
 
יום היערכות
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
3
 
4
 
יום היערכות
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
 
מחוללי קמש
מועד התחלה: 10:00
מועד סיום: 14:00
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
יום היערכות
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
13
 
14
 
15
 
יום היערכות
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
16
 
17
 
יום היערכות
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
18
 
מא"זים מפגש 6
גורם מארגן: מינהל משאבי אנוש
מועד התחלה: 09:00
מועד סיום: 17:00
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
יום היערכות
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
24
 
25
 
קמש דרום
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
קמש דרום
26
 
27
 
יום היערכות
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
28
 
29
 
יום היערכות
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
 
ישיבת דירקטוריון
גורם מארגן: לשכת מנכ"ל
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
30
 
31
 
1234
דרונט בניית אתרים