מתנסים

  מרץ 2017  
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
262728 1
 
מחוללי מהלך מחוזי
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
רכזי של"מ דרום
מיקום: מחוז דרום
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
רכזי של"מ דרום
7
 
קורס רכזי נגישות צפון- וחיפה והעמקים
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
8
 
ימי מחוז / קמ"ש
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
 
מנהלים קמש מחוז דרום
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
מנהלים קמש מחוז דרום
 
אירוע מחוזי - יום קמ"ש
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
יום קמ"ש
 
יום קמ"ש
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
9
 
תענית אסתר
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
10
 
11
 
12
 
פורים
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
13
 
שושן פורים
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
 
קורס דירקטורים מחוז צפון
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
14
 
15
 
מפגש מנהלי מחוזות - בינוי קהילה קמש
מועד התחלה: 09:00
מועד סיום: 16:00
16
 
17
 
18
 
19
 
קורס דירקטורים דרום
מיקום: מחוז דרום
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
קורס דירקטורים דרום
20
 
מנהלות מעון מחוז דרום
מיקום: מחוז דרום
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
מנהלות מעון מחוז דרום
 
השתלמות רכזים מחוז צפון
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
 
פורום מנהלות התחלה חכמה מחוז צפון
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
21
 
22
 
כנס מחוזי - ירושלים
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
 
ימי מחוז / קמ"ש
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
 
כנס חברה ארצי
גורם מארגן: לשכת מנכ"ל
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
23
 
כנס חברה ארצי
גורם מארגן: לשכת מנכ"ל
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
24
 
25
 
26
 
קורס דירקטורים דרום
מיקום: מחוז דרום
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
קורס דחרקטורים דרום
 
ישיבת דירקטוריון
מועד התחלה: 14:00
מועד סיום: 19:00
27
 
הנהלה מורחבת מחוז צפון
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
 
קורס דירקטורים מחוז צפון
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
28
 
קורס רכזי נגישות צפון- וחיפה והעמקים
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
29
 
הנהלה מורחבת מחוז צפון
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
 
מחוללי מהלך מחוזי
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
30
 
31
 
1
בניית אתרים