מתנסים

  מרץ 2018  
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
25262728 1
 
2
 
3
 
4
 
מפגש מנהלים מתנסנט - מחוז חיפה
מועד התחלה: 11:00
מועד סיום: 13:00
5
 
קורס המשאב האנושי
מועד התחלה: 09:00
מועד סיום: 16:00
 
צוות הכנה כנס עובדי החברה למתנסים מחוז דרום
מיקום: מחוז דרום
מועד התחלה: 10:00
מועד סיום: 00:00
צוות הכנה כנס עבודי החברה למתנסים
6
 
קורס ביטחון ובטיחות
מועד התחלה: 09:00
מועד סיום: 16:00
 
מפגש מנהלים מתנסנט - מחוז דרום
מיקום: מחוז דרום
מועד התחלה: 10:00
מועד סיום: 12:00
7
 
השתלמות מנהלות לשכה - מחוז חיפה
מועד התחלה: 09:00
מועד סיום: 16:00
 
מחוללי קמש
מועד התחלה: 10:00
מועד סיום: 14:00
8
 
קורס בינוי קהילה - מחוז חיפה
מועד התחלה: 09:00
מועד סיום: 16:00
 
מפגש מנהלי מתנסנט - מחוז מרכז
מיקום: משרדי מטה החברה חדר 30
גורם מארגן: לשכת מנכ"ל
מועד התחלה: 10:00
מועד סיום: 12:00
9
 
10
 
11
 
ישיבת צוות הדרכה מורחב
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
12
 
צוות הכנה כנס עובדי החברה למתנסים מחוז דרום
מיקום: מחוז דרום
מועד התחלה: 10:00
מועד סיום: 15:00
צוות הכנה כנס עובדי החברה
13
 
14
 
כנס עובדים ארצי
מיקום: ערבה
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
כנס עובדים ארצי
 
כנס חברה ארצי
מועד התחלה: 08:00
מועד סיום: 18:00
15
 
כנס עובדים ארצי
מיקום: ערבה
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
כנס עובדים ארצי
 
כנס חברה ארצי
מועד התחלה: 08:00
מועד סיום: 18:00
16
 
17
 
18
 
19
 
יום אגף תכנים ותכניות
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
 
קורס סגנים
מועד התחלה: 09:00
מועד סיום: 16:00
20
 
קורס כספים עם היחידה הכלכלית
מועד התחלה: 09:00
מועד סיום: 16:00
21
 
מא"זים מפגש 3
גורם מארגן: מינהל משאבי אנוש
מועד התחלה: 09:00
מועד סיום: 17:00
 
מפגש מנהלים מתנסנט - מחוז מרכז
מיקום: לוד
מועד התחלה: 10:00
מועד סיום: 12:00
22
 
מתנסיאדה
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
 
קורס בינוי קהילה
מועד התחלה: 09:00
מועד סיום: 16:00
 
קורס בינוי קהילה
מועד התחלה: 09:00
מועד סיום: 16:00
23
 
24
 
25
 
ישיבת דירקטוריון
גורם מארגן: לשכת מנכ"ל
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
 
יום גיבוש מחוזי
מועד התחלה: 09:00
מועד סיום: 16:00
26
 
27
 
28
 
כנס קמ"ש
מועד התחלה: 09:00
מועד סיום: 17:00
29
 
קורס מנהלי כספים
מועד התחלה: 09:00
מועד סיום: 16:00
30
 
31
 
דרונט בניית אתרים