מתנסים

  ספטמבר 2017  
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
2728293031 1
 
2
 
3
 
4
 
הכשרת מטה בחירום
מיקום: טרם נקבע
גורם מארגן: לשכת מנכ"ל
מועד התחלה: 09:00
מועד סיום: 16:00
תפיסת תפקיד והתנהלות בעת חירום
5
 
יום אגף לכל עובדי אגף בינוי קהילה - רן יול
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
מיקום ייקבע בהמשך
 
הכנת ת.ע שנתית 2018 - יעדים משותפים מחוז /מטה
מועד התחלה: 09:00
מועד סיום: 19:00
6
 
מחוללי מהלך מחוזי
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
 
כנס דו יומי - מחוז ירושלים
מיקום: קבוץ לביא
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
 
לוח מפגשים צוות - כנס עובדי החברה באחריות מחוז דרום
מיקום: מחוז דרום
מועד התחלה: 10:00
מועד סיום: 15:00
צוות הכנה כנס עובדי החברה
7
 
כנס דו יומי - מחוז ירושלים
מיקום: קבוץ לביא
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
8
 
9
 
10
 
דירקטוריון
מועד התחלה: 14:00
מועד סיום: 19:00
11
 
יום אגף לכל עובדי אגף תכניום ותכניות-ספית
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
מיועד באופן גורף לכל עובדי אגף תכנים ותכניות
12
 
הנהלה מצומצמת , וועדת כח אדם
מועד התחלה: 10:00
מועד סיום: 16:00
13
 
כנס עובדים מחוז צפון
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
 
מנהלים קמש מחוז דרום
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
מנהלים קמש מחוז דרום
 
ימי מחוז / קמ"ש
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
14
 
כנס ארצי
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
כנס ארצי
 
כנס ארצי ציפורי
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
 
כנס ציפורי
מועד התחלה: 09:00
מועד סיום: 17:00
15
 
16
 
17
 
18
 
הכשרת מטה בחירום
מיקום: טרם נקבע
גורם מארגן: לשכת מנכ"ל
מועד התחלה: 09:00
מועד סיום: 16:00
תפיסת תפקיד והתנהלות בעת חירום
19
 
הכנת ת.ע שנתית 2018 - יעדים משותפים מחוז /מטה
מועד התחלה: 09:00
מועד סיום: 19:00
20
 
ראש השנה
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
21
 
ראש השנה
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
 
פורום מנהלי חשבונות דרום
מיקום: מחוז דרום
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
פורום מנהלי חשבונות דרום
22
 
23
 
24
 
25
 
פורום ארצי- רכזי פיתוח משאבים במתנסים
מיקום: ימסר בהמשך
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
 
צוות הכנה כנס עבודי החברה מחוז דרום
מיקום: מחוז דרום
מועד התחלה: 10:00
מועד סיום: 15:00
צוות הכנה
26
 
מפגש מנהלי מחוזות - בינוי קהילה קמש
מועד התחלה: 09:00
מועד סיום: 17:00
27
 
אירוע מחוזי - יום קמ"ש
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
יום קמ"ש
 
כנס מחוזי ירושלים
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
 
ימי מחוז / קמ"ש
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
 
מנהלים קמש מחוז דרום
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
מנהלים קמש מחוז דרום
28
 
29
 
30
 
בניית אתרים