מתנסים

  אוגוסט 2018  
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
293031 1
 
יום היערכות
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
יום היערכות
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
חופשה מרוכזת מחוז חיפה והעמקים
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
13
 
חופשה מרוכזת מחוז חיפה והעמקים
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
14
 
חופשה מרוכזת מחוז חיפה והעמקים
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
 
דיון רבעוני קמ"ש
מיקום: יימסר בהמשך
גורם מארגן: לשכת מנכ"ל
מועד התחלה: 10:00
מועד סיום: 16:00
15
 
חופשה מרוכזת מחוז חיפה והעמקים
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
 
מא"זים מפגש 7
גורם מארגן: מינהל משאבי אנוש
מועד התחלה: 09:00
מועד סיום: 17:00
16
 
חופשה מרוכזת מחוז חיפה והעמקים
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
17
 
חופשה מרוכזת מחוז חיפה והעמקים
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
18
 
חופשה מרוכזת מחוז חיפה והעמקים
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
19
 
חופשה מרוכזת מחוז חיפה והעמקים
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
 
ישיבת דירקטוריון
גורם מארגן: לשכת מנכ"ל
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
20
 
חופשה מרוכזת מחוז חיפה והעמקים
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
21
 
חופשה מרוכזת מחוז חיפה והעמקים
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
 
ישיבת הנהלה רחבה
מיקום: משרדי החברה
גורם מארגן: לשכת מנכ"ל
מועד התחלה: 10:00
מועד סיום: 16:00
22
 
חופשה מרוכזת מחוז חיפה והעמקים
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
23
 
חופשה מרוכזת מחוז חיפה והעמקים
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
מפגש מנהלי מחוזות עם מנכ"ל החברה
מיקום: מטה החברה
גורם מארגן: לשכת מנכ"ל
מועד התחלה: 14:00
מועד סיום: 16:00
29
 
מחוז צפון - כנס מחוזי קמ"ש
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
 
מחוז צפון - כנס מחוזי + אסיפה כללית
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
 
כנס קמ"ש מחוז מרכז
מועד התחלה: 09:00
מועד סיום: 17:00
30
 
יום גיבוש מחוזי
מועד התחלה: 09:00
מועד סיום: 16:00
31
 
1
דרונט בניית אתרים