מתנסים

  אוגוסט 2017  
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
3031 1
 
2
 
מחוללי מהלך מחוזי
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
הנהלה רחבה - דיון רבעוני קמש
מועד התחלה: 10:00
מועד סיום: 17:00
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
רפסודיה
מיקום: חוף מגדל
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
אירוע הקיץ של המחלקה לילדים נוער וצעירים - בניית רפסודות וחציית הכנרת
15
 
רפסודיה
מיקום: חוף מגדל
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
אירוע הקיץ של המחלקה לילדים נוער וצעירים - בניית רפסודות וחציית הכנרת
 
הנהלה מצומצמת , וועדת כח אדם
מועד התחלה: 10:00
מועד סיום: 16:00
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
הנהלה מצומצמת - מפגש מנהלי מחוזות
מועד התחלה: 10:00
מועד סיום: 16:00
30
 
כנס מחוזי ירושלים
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
 
ימי מחוז / קמ"ש
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
31
 
12
בניית אתרים