מתנסים

  ינואר 2018  
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
31 1
 
צוות הכנה כנס עובדי החברה למתנסים מחוז דרום
מיקום: מחוז דרום
מועד התחלה: 10:00
מועד סיום: 15:00
צוות הכנה כנס עובדי החברה
2
 
סמינר קמ"ש
מיקום: טרם נקבע
גורם מארגן: מינהל משאבי אנוש
מועד התחלה: 10:00
מועד סיום: 16:00
3
 
סמינר קמ"ש
מיקום: טרם נקבע
גורם מארגן: מינהל משאבי אנוש
מועד התחלה: 10:00
מועד סיום: 16:00
4
 
סמינר קמ"ש
מיקום: טרם נקבע
גורם מארגן: מינהל משאבי אנוש
מועד התחלה: 10:00
מועד סיום: 16:00
 
קורס בינוי קהילה
מועד התחלה: 09:00
מועד סיום: 16:00
5
 
6
 
7
 
מחוללי קמש
מועד התחלה: 10:00
מועד סיום: 14:00
8
 
קורס המשאב האנושי
מועד התחלה: 09:00
מועד סיום: 16:00
9
 
ישיבת הנהלה מצומצמת
מיקום: לוד
גורם מארגן: לשכת מנכ"ל
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
10
 
קורס מנהלי כספים
מועד התחלה: 09:00
מועד סיום: 16:00
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
צוות הכנה כנס עובדי החברה למתנסים מחוז דרום
מיקום: מחוז דרום
מועד התחלה: 10:00
מועד סיום: 15:00
צוות הכנה כנס עובדי החברה למתנסים
16
 
17
 
מא"זים מפגש 1
גורם מארגן: מינהל משאבי אנוש
מועד התחלה: 09:00
מועד סיום: 17:00
מפגש הדרכה למאזים
18
 
קורס כספים עם היחידה הכלכלית
מועד התחלה: 09:00
מועד סיום: 16:00
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
קמש דרום
מיקום: בש
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
 
מחוז צפון - כנס מחוזי קמ"ש
מועד התחלה: 00:00
מועד סיום: 00:00
 
כנס קמ"ש מחוז מרכז
מועד התחלה: 09:00
מועד סיום: 17:00
 
כנס קמ"ש
מועד התחלה: 09:00
מועד סיום: 17:00
 
כנס קמ"ש
מועד התחלה: 09:00
מועד סיום: 17:00
25
 
קורס בינוי קהילה
מועד התחלה: 09:00
מועד סיום: 16:00
26
 
27
 
28
 
ישיבת דירקטוריון
מיקום: מטה החברה
גורם מארגן: לשכת מנכ"ל
מועד התחלה: 15:30
מועד סיום: 19:00
29
 
צוות הכנה כנס עובדי החברה למתנסים מחוז דרום
מיקום: מחוז דרום
מועד התחלה: 10:00
מועד סיום: 15:00
30
 
מפגש מנהלי מחוזות עם מנכ"ל החברה
מיקום: משרדי החברה
גורם מארגן: לשכת מנכ"ל
מועד התחלה: 14:00
מועד סיום: 16:00
 
פורום סגנים עם מנכ"ל החברה
מיקום: מטה החברה
גורם מארגן: לשכת מנכ"ל
מועד התחלה: 16:00
מועד סיום: 17:30
31
 
123
דרונט בניית אתרים